Přeskočit na obsah

Nadační fond RADOSTNÉ DĚTI

    Rok 2020 nebyl lehký asi pro nikoho z nás a některé rodiny s dětmi zasáhla koronavirová krize opravdu velmi citelně. Bohužel jsou ale i rodiny s dětmi, které se potýkají s finančními problémy bez ohledu na covid a to, co se momentálně děje ve světě kolem. Důvody mohou být nejrůznější, ale ne vždy je lehké o nich otevřeně mluvit. 

    Na všechny tyto rodiny míří činnost Nadačního fondu RADOSTNÉ DĚTI, který vzniká pod záštitou města Jílového, Školské rady ZŠ, Mateřské a Základní školy v Jílovém u Prahy. Zastupitelstvo na prosincovém zasedání schválilo založení tohoto Nadačního fondu a poskytnutí vstupní investice. V zakládající Správní radě Nadačního fondu jsou pak zastoupeni zástupci města, mateřské školy, základní školy, školské rady a občanů města.

    Nadační fond RADOSTNÉ DĚTI vznikl ze společné iniciativy ředitelky ZŠ Jílové u Prahy pí. K. Trčkové, předsedy školské rady p. V. Vošického a starosty města Jílového p. P. Peška.  Myšlenka na podobnou iniciativu zde byla již dříve, nicméně současná situace ji učinila ještě více aktuální a urychlila její přerod v konkrétní aktivitu. V současnosti již ZŠ v Jílovém u Prahy spolupracuje s nadací Women for Women, která hradí obědy 25 potřebným dětem ze školy.  Ke komplexnějšímu řešení problematiky nás přiměla nejen koronavirová pandemie, ale i znalost rodinného zázemí dětí, které navštěvují Základní i Mateřskou školu v našem městě. Nadační fond RADOSTNÉ DĚTI je tedy určen pro všechny děti navštěvující MŠ i ZŠ v našem městě, které pocházejí ze sociálně slabších rodin. Chceme, aby každé dítě naší školy i školky mělo stejnou možnost zapojit se do dění ve škole i do mimoškolních aktivit a aby žádné dítě nebylo smutné, že nemůže s kamarády na školní výlet nebo školní kroužek. Naším cílem je, aby všechny děti měly, pokud možno, stejné podmínky pro své vzdělávání a rozvoj. Naším největším přáním pak je, abychom my všichni kolem sebe viděli jen RADOSTNÉ DĚTI! 

    Prostředky poskytnuté těmto dětem budou proto určeny pro spolufinancování jejich účasti na akcích organizovaných místní ZŠ či MŠ, tzn. školních výletů, škol i školek v přírodě, lyžařských výcviků, kroužků či doučování.

    za nadační fond Vladimír Vošický