Přeskočit na obsah
POMÁHAME DAROVÁNíM

O NÁS

Podporujeme děti ze sociálně a finančně znevýhodněných rodin v oblasti kultury, vědy a sportu, navštěvující školská zařízení v Jílovém u Prahy

1. O nÁS

Nadační fond RADOSTNÉ DĚTI (NF RD) podporuje děti ze sociálně a finančně znevýhodněných rodin navštěvující školská zařízení v Jílovém u Prahy v oblasti kultury, sportu a vzdělání. Účelem Nadačního Fondu RD je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života dětí.

Základní princip pomoci, který jsme přijali za svůj, je jednoduchý – konkrétní dítě – konkrétní potřeba. Výchozí pilíře naší charitativní činnosti jsou konkrétnost, transparentnost, adresnost a efektivita. O naší činnosti pravidelně komunikujeme s médii.

Náš Nadační Fond se zaměřuje na podporu činností, jako jsou vzdělávací aktivity a projekty spojené s rozvojem talentů, zájmů, zálib, koníčků či budoucích profesí dětí. Pozornost soustředíme na děti ze sociálně a finančně znevýhodněných poměrů. Naším cílem je tak plnit dětské sny. Vzdělávacím a výchovným působením napomáháme nejen jejich psychickému i fyzickému rozvoji, ale v konečném důsledku rozvoji celé společnosti.

Děti jsou naše budoucnost. Činnost našeho Nadačního fondu je možná jen díky financování z více zdrojů. Velmi cenná je pro nás každá podpora od našich dárců, příznivců a dobrovolníků. Pomoci nám můžete i Vy. Podpoříte tak další rozvoj našich programů pro děti.

2. SPrávní rada NF

PŘEDSEDA – Ing. Vladimír Vošický, Ph.D.

MÍSTOPŘEDSEDA – Alice Doležalová

ČLENOVÉ – Mgr. Daniela Musilová, Ing. Dita Müllerová, Soňa Vobecká

REVIZOR – Věra Dvořáková

3. Jak požádat o pomoc?

Při žádosti o podporu si stáhněte formulář (ke stažení zde) na našich stránkách nebo kontaktujte svého třídního učitele. Vyplněný formulář odevzdejte zpět třídnímu učiteli nebo zašlete elektronicky na info@radostnedeti.cz