Přeskočit na obsah
POMÁHAME DAROVÁNíM

JAK POMOCI

Činnost Nadace je možná jen díky financování z více zdrojů. Velmi si vážíme podpory od všech našich dárců, příznivců a dobrovolníků. Díky jejich pomoci se můžeme naplno věnovat dětem, které neměly v životě tolik štěstí.

Jak můžete pomoci?

Finanční dar na bankovní účet

Důležitá je pro nás podpora od našich dárců, příznivců a dobrovolníků. Vzdělávacím a výchovným působením napomáháme dětem a jejich psychickému i fyzickému rozvoji. Děti jsou naše budoucnost

Staňte sa dárcem

Firmám, společnostem, právnickým i fyzickým osobám nabízíme možnost stát se smluvním dárcem NF RD. Chcete-li přispět na přímou pomoc dětem, ozvěte se nám na: info@radostnedeti.cz

Staňte se partnerem

NF RD se neobejde bez partnerů, kteří se na jeho realizaci finančně podílejí nebo pro něj bezplatně poskytují významné služby. Pokud se chcete stát partnerem NF RD, ozvěte se nám na: info@radostnedeti.cz

TRANSPARENTNÍ ÚČET

Číslo účtu: 58 4756 7339/0800

Vedený u České spořitelny, a. s.

Odkaz

Pro platbu ze zahraničí nebo ze Slovenska použijte mezinárodní formáty: IBAN (= mezinárodní číslo účtu): CZ59 0800 0000 0058 4756 7339 SWIFT (= mezinárodní kód banky): GIBACZPX

Co darem získáte?

  1. Dobrý pocit z podpory důležité a prospěšné věci.

  2. Možnost odečtu daru z daní.

  3. Samozřejmostí je pro nás zaslání potvrzení o daru a na požádání rádi vystavíme potvrzení daru a darovací smlouvu.

  4. Poděkování od NF RD na webových stránkách, ve výroční zprávě a zveřejněním loga Vaší společnosti.

  5. O činnosti NF RD Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek www.radostnedeti.cz a výroční zprávy.

Děkujeme za Vaši podporu.